Thông tin dự án

  • Công trình: Biệt thự Euro Villa 2
  • Địa chỉ: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Tổng diện tích sàn: 760m2
  • Quy mô: 3 tầng
  • Hình thức thi công: Thi công trọn gói

Hình ảnh thực tế ngoại thất của công trình

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-1

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-2

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-3

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-4

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-5

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-6

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-7

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-8

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-9

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-10

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-11

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-12

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-13

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-14

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-15

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-16

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-17

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-18

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-19

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-20

XEM THÊM CHI TIẾT DỰ ÁN

Dự án thi công xây dựng biệt thự Euro Village 2, Đà Nẵng

Chia sẽ:

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT:

Your email address will not be published. Required fields are marked *