Thông tin dự án

  • Công trình: Biệt thự Euro Villa 2
  • Địa chỉ: Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Tổng diện tích sàn: 760m2
  • Quy mô: 3 tầng
  • Hình thức thi công: Thi công trọn gói

Hình ảnh thực tế hạng mục Phòng ngủ con cái

Phòng thứ nhất

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-1

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-2

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-3

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-4

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-5

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-6

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-7

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-8

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-9

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-10

Phòng thứ hai

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-11

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-12

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-13

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-14

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-15

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-16

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-17

ban-giao-du-an-thi-cong-xay-dung-biet-thu-euro-village-2-da-nang-phong-ngu-con-cai-18

XEM THÊM THÔNG TIN DỰ ÁN:

Chia sẽ:

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT:

Your email address will not be published. Required fields are marked *