205726709 309824600479242 3471069524299602374 n 1

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng Big Five
Trụ sở công ty: 12 Hoàng Ngọc Phách, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Văn phòng: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng
Điện thoại: 0943101315
Email: [email protected]