• Công trình: Nhà ở đô thị
• Địa chỉ: Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
• Chủ Đầu Tư: V/c Anh Bách
• Diện tích khu đất: 200m2
• Tầng 1: Khách, 1 phòng ngủ, Bếp, Ăn, Vệ sinh, Sân vườn
• Tầng 2: Ngủ master, 2 ngủ con, sinh hoạt chung, vệ sinh
• Tầng 3: Sân thượng, giặt phơi, phòng thờ
• Tổng diện tích sàn: 342m2
• Năm hoàn thành: 2021
• Thiết kế + thi công: Kiến Trúc Big Five
==========================

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💢 https://bigfivedanang.com/

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Enscape-2021-12-16-10-51-32

Enscape-2021-12-16-10-56-02

Enscape-2021-12-16-11-00-07

Enscape-2021-12-16-11-08-40

Enscape-2021-12-16-11-13-42

Enscape-2021-12-16-11-17-38

Enscape-2021-12-16-11-20-40

Enscape-2021-12-16-11-22-19

Enscape-2021-12-16-11-30-00

Enscape-2021-12-16-11-32-32

Enscape-2021-12-16-11-34-34

Enscape-2021-12-16-11-38-02

Enscape-2021-12-16-14-25-18

Enscape-2021-12-16-14-29-15

Enscape-2021-12-16-14-34-13

Enscape-2021-12-16-14-37-29

Enscape-2021-12-16-16-04-35

Enscape-2021-12-16-16-11-55

Enscape-2021-12-16-16-13-24

Enscape-2021-12-16-16-15-57

Enscape-2021-12-16-16-20-41

Enscape-2021-12-16-16-34-21

Enscape-2021-12-16-16-40-09

Enscape-2021-12-16-16-41-34

Enscape-2021-12-16-16-43-14

Enscape-2021-12-16-16-57-01

Enscape-2021-12-16-16-59-50

Enscape-2021-12-16-17-02-03

Enscape-2021-12-16-17-04-33

Enscape-2021-12-16-17-11-45

Enscape-2021-12-16-17-14-24

Enscape-2021-12-16-17-20-17

Enscape-2021-12-16-17-28-10

Enscape-2021-12-17-09-16-08

Enscape-2021-12-17-09-17-16

Enscape-2021-12-17-09-18-16

Enscape-2021-12-17-09-20-28

Enscape-2021-12-17-09-43-15

Enscape-2021-12-17-09-46-05

Enscape-2021-12-17-09-49-02

Enscape-2021-12-17-09-53-23

Enscape-2021-12-17-09-56-29

Enscape-2021-12-17-10-01-15

Enscape-2021-12-17-11-05-47

Enscape-2021-12-17-11-08-27

Enscape-2021-12-17-11-10-53

Enscape-2021-12-17-11-12-32

Enscape-2021-12-17-11-14-45

Enscape-2021-12-17-11-17-01

Enscape-2021-12-17-11-18-49

Enscape-2021-12-17-11-20-27

Enscape-2021-12-17-11-22-34

Enscape-2021-12-17-11-25-00

Enscape-2021-12-17-11-27-01

Enscape-2021-12-17-11-28-50

Enscape-2021-12-17-11-30-54

Enscape-2021-12-17-11-33-39

Enscape-2021-12-17-11-35-45