Chủ đầu tư: Anh Martin
Đ/c: Hòa Khương, Đà Nẵng
Diện tích đất: 450m2
Tổng diện tích sàn: 550m2
===========================================
Tầng 1: Gara, nhà kho, nhà vệ sinh, sân vườn
Tầng 2: Khách + cinema, phòng bếp, phòng ngủ khách
Tầng 3: Ngủ master, phòng ngủ con
Số tầng: 3
===========================================

••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
• 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• 𝐕ăn Phòng: 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• 𝐕ăn Phòng: 212 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
• Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
• Email: BigFiveDaNang@gmail.com
• Website: BigFiveDaNang.com

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

20

21

22

23

24

25

26

27

3

5

6

7

8

9

Enscape-2022-06-17-12-19-03