– Công trình : Nhà ở đô thị
– Chủ Đầu Tư: anh Quân
– Địa chỉ : Hội An, Quảng Nam
– Quy mô: 3 tầng
– Diện tích khu đất: 100m2
– Tổng diện tích sàn: 235m2
—————————————————
XEM THÊM DỰ ÁN TẠI: https://bigfivedanang.com
—————————————————
Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

5

7

8

pc2

pc4

pk1

pk2

pk3

pk4

pk5

pk6

pn1

pn3

pn4

pn5

T1

T2

T3