Công trình: Nhà ở đô thị
Địa chỉ: Liên chiểu,Ðà Nẵng
Chủ Đầu Tư: V/c Anh Sang
Diện tích khu đất: 80m2
Tầng 1: Để xe, khách, bếp
Tầng 2: Ngủ master, ngủ con, làm việc
Tầng 3: Sân thượng, thờ, giặt phơi, ngủ dự phòng
Diện tích sàn: 240m2
Năm hoàn thành: 2021
Thiết kế + thi công

••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
🎈 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 1 : 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 2 : 212 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
🎈 Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
🎈 Email: BigFiveDaNang@gmail.com
Enscape 2021 02 27 11 41 25 scaled z2531941601478 4e64ac676c64267edd9129a2ff82a1ed z2531941641827 adaa05b48aa2daa791901b54a799b040 z2531941789041 a8a81991193ae9bbe6297fe18bac6fed z2531942169341 3bf02f16d5e30e5d5c9a746a367fd378 z2531942294792 009f7d7f48b54f021a62b8fb05c2a838 z2531942310281 6cbde3d15dbd7cf32282d5a3087076ec z2531944829436 2349093e312a2fb8309a3feae685af6a z2531944837759 70032f90fbfe6bc61504e1c1ea3bbdc0 z2531946455569 cf8db10f3e734da929e7b259ee63e677 z2531946474799 370cdbc042efcf94c212779267ebcbf2 z2531946483379 3ab37a9a693b05ee33590b1b46727577 z2531946504694 5951ac7c96f52d8f41f243c29c74bc10 z2531946512111 da96c2586a068e2c802126bc1f47b717