Công trình: Nhà ở đô thị
Địa chỉ: Cẩm Lệ,Ðà Nẵng
Chủ Đầu Tư: V/c Anh Xuân
Diện tích khu đất: 100m2
Tổng Diện tích sàn: 230m2
Năm hoàn thành: 2021
Big Five thiết kế.

••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
🎈 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 1 : 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
🎈 𝐕ăn Phòng 2 : 212 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
🎈 Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
🎈 Email: BigFiveDaNang@gmail.com

Enscape 2021 04 27 14 24 35 Enscape 2021 04 27 14 39 30 Enscape 2021 04 21 16 40 04 Enscape 2021 04 21 16 41 45 Enscape 2021 04 21 13 01 39 Enscape 2021 04 21 15 44 22 Enscape 2021 04 21 15 45 45 Enscape 2021 04 21 15 56 02 Enscape 2021 04 21 15 59 21 Enscape 2021 04 21 16 01 35 Enscape 2021 04 21 16 05 30 Enscape 2021 04 21 16 16 29

48