Công trình: Nhà ở đô thị
Địa chỉ: Cẩm Lệ,Ðà Nẵng
Chủ Đầu Tư: V/c Anh Xuân
Diện tích khu đất: 100m2
Tổng Diện tích sàn: 230m2
Năm hoàn thành: 2021
Big Five thiết kế.

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💢 https://bigfivedanang.com/

 

Enscape 2021 04 27 14 24 35 Enscape 2021 04 27 14 39 30 Enscape 2021 04 21 16 40 04 Enscape 2021 04 21 16 41 45 Enscape 2021 04 21 13 01 39 Enscape 2021 04 21 15 44 22 Enscape 2021 04 21 15 45 45 Enscape 2021 04 21 15 56 02 Enscape 2021 04 21 15 59 21 Enscape 2021 04 21 16 01 35 Enscape 2021 04 21 16 05 30 Enscape 2021 04 21 16 16 29