Công trình: Biệt thự gia đình
Hạng mục: Thiết kế và thi công
Diện tích khu đất: 225m2
Diện tích sàn: 300m2
Chủ đầu tư: Chị Phạm Thị Xuân
Năm hoàn thành: 2020
==========================
••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
• 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• 𝐕ăn Phòng: 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• 𝐕ăn Phòng: 212 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
• Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
• Email: BigFiveDaNang@gmail.com
• Website: BigFiveDaNang.com

126277004-1720834124744669-4940174025923157589-n

126334830-1720834011411347-5873110823433822212-n

126504240-1720834051411343-3068300184631930429-n

126519147-1720834084744673-1204629310043686648-n

126623436-1720834028078012-9208251685754536465-n

126903003-1720834078078007-2002137960171851136-n

126959468-1720834128078002-3081965903902343252-n

127273720-1720833984744683-4290620144599014102-n

48