– Công trình : Nhà ở đô thị
– Chủ Đầu Tư: Em Viên
– Địa chỉ : Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
– Quy mô: 2 tầng
– Diện tích khu đất: 100m2
– Tổng diện tích sàn: 200m2
—————————————————
XEM THÊM DỰ ÁN TẠI: https://bigfivedanang.com
—————————————————
••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
• 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• 𝐕ăn Phòng: 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• 𝐕ăn Phòng: 212 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
• Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
• Email: BigFiveDaNang@gmail.com
• Website: BigFiveDaNang.com

Enscape 2022 09 28 23 45 42Enscape 2022 12 27 09 29 07 Enscape 2022 12 27 09 25 17 Enscape 2022 12 27 09 15 55 Enscape 2022 12 27 09 33 19 Enscape 2022 12 27 10 15 23 Enscape 2022 12 27 10 01 34 Enscape 2022 12 27 09 55 10 Enscape 2022 12 27 09 53 57 Enscape 2022 12 27 09 48 24 Enscape 2022 12 27 09 45 39 Enscape 2022 12 27 09 34 52Enscape 2022 12 27 09 33 19 Enscape 2022 12 27 09 53 57 Enscape 2022 12 27 09 48 24 Enscape 2022 12 27 09 45 39 Enscape 2022 12 27 09 34 52Enscape 2022 12 27 10 17 06 Enscape 2022 12 27 15 53 46 Enscape 2022 12 27 15 52 34 Enscape 2022 12 27 15 49 09 Enscape 2022 12 27 15 31 52 Enscape 2022 12 27 15 25 26 Enscape 2022 12 27 15 17 40 Enscape 2022 12 27 15 11 58

48
48