– Công trình : Nhà Ở Đô Thị
– Chủ Đầu Tư: V/c Anh Tuấn – Chị Linh
– Địa chỉ : Cầu Khuê Đông – Hòa Quý – Đà Nẵng
– Quy mô: 2 tầng
– Diện tích khu đất: 148m2
– Tổng diện tích sàn: 200 m2
—————————————————
XEM THÊM DỰ ÁN TẠI: https://bigfivedanang.com
—————————————————

••• 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 •••
• 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• 𝐕ăn Phòng: 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
• 𝐕ăn Phòng: 212 Quang Trung, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
• Hotline: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
• Email: BigFiveDaNang@gmail.com
• Website: BigFiveDaNang.com

1

2

33

4

Mrs-Linh-B1

Mrs-Linh-B3

Mrs-Linh-PD2-A

Mrs-Linh-PD2-B

Mrs-Linh-PD2-C

Mrs-Linh-PK1

Mrs-Linh-PK2

Mrs-Linh-PK3

Mrs-Linh-PN1-A

Mrs-Linh-PN1-B

Mrs-Linh-PN1-C

Mrs-Linh-PSHC1

Mrs-Linh-PSHC2

Mrs-Linh-PT1

Mrs-Linh-PT3

Mrs-Linh-S1

Mrs-Linh-S2