𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆
Với nhu cầu mở rộng và thực hiện các dự án trong thời gian đến,
𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐊𝐞̂́ 𝐕𝐚̀ 𝐗𝐚̂𝐲 𝐃𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄 cần bổ sung các vị trí:
𝟏. 𝐊𝐄̂́ 𝐓𝐎𝐀́𝐍 𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐇𝐎̛̣𝐏
*𝐒𝐎̂́ 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 : 2
*𝐌𝐎̂ 𝐓𝐀̉ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂
– Theo dõi, quản lý hợp đồng, dự toán công trình;
– Theo dõi các khoản chi phí dự án, công trình;
– Theo dõi công nợ nhà thầu;
– Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan;
– Lập báo cáo chi tiết, tổng hợp liên quan đến dự án công trình định kỳ hoặc đột xuất;
-Các công việc khác theo chuyên môn nghiệp vụ khi được phân công;
– Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán liên quan.
– Kỹ năng tin học văn phòng, exel tốt.
– Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực trong công việc.
*Kinh nghiệm: Có
*𝐏𝐇𝐔́𝐂 𝐋𝐎̛̣𝐈:
– Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
– Nghỉ lễ, thưởng lễ theo quy định nhà nước
– Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích tinh thần luôn sáng tạo và cải tiến, background đồng đội phong phú đa dạng, tôn trọng sự khác biệt.
𝐋𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 : 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, 𝐊𝐡𝐮𝐞̂ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠, 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐞̣̂, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠
𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂, 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝐜𝐯 𝐭𝐚̣𝐢: 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟎𝟗𝟎𝟓.𝟏𝟐𝟕.𝟏𝟑𝟑
Công ty kiến trúc và xây dựng B I G F I V E
Cảm ơn các bạn và hẹn gặp!