𝐋𝐄̂̃ 𝐊𝐇𝐎̛̉𝐈 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐎̛̉ 𝐓𝐀̣𝐈 𝐓𝐏. Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐇𝐎̛𝐈 – 𝐐𝐔𝐀̉𝐍𝐆 𝐁𝐈̀𝐍𝐇
Lễ khởi công được chính thức vào ngày 27/02/2023 trong niềm hạnh phúc và mong đợi không những CĐT mà còn niềm hứng khởi của quý công ty Big Five vì khoảnh khắc này đánh dấu một bước ngoặc rất lớn, mở đầu cho việc xây dựng một cách thuận lợi nhất, đúng tiến độ nhất.
———————–
𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐊𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐑𝐔́𝐂 & 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐁𝐈𝐆 𝐅𝐈𝐕𝐄
⛪ 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: 𝟏𝟐 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐏𝐡𝐚́𝐜𝐡, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
⛪ 𝐕𝐏𝐋𝐕: 𝟑𝟗 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐢̣, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
⭕️ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
N