Tin tức
TIN TUYỂN DỤNG

Posted on 10/05/2022By bigfivedn

TUYỂN DỤNG Với nhu cầu mở rộng và thực hiện các dự án trong thời gian đến, Vp BIG FIVE cần bổ sung các vị trí: 1. Kiến trúc sư thiết kế kiến trúc — * Số lượng: 3 2. Kiến trúc sư thiết kế nội thất — * Số lượng: 3 3. Kiến trúc […]

Posted in Tin tức