Tuyển Dụng
Tuyển Dụng Kế Toán

Posted on 12/08/2022By bigfivedn

𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 Với nhu cầu mở rộng và thực hiện các dự án trong thời gian đến, Văn phòng Công Ty Thiết Kế Và Xây Dựng BIG FIVE cần bổ sung các vị trí: 𝟏. 𝐊𝐞̂́ 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 — * 𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: 𝟏 𝟐. 𝐊𝐞̂́ 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐤𝐡𝐨 — * 𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: 𝟏 *𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 […]

Posted in Tuyển Dụng
Tuyển Dụng
TIN TUYỂN DỤNG

Posted on 10/05/2022By bigfivedn

TUYỂN DỤNG Với nhu cầu mở rộng và thực hiện các dự án trong thời gian đến, Vp BIG FIVE cần bổ sung các vị trí: 1. Kiến trúc sư thiết kế kiến trúc — * Số lượng: 3 2. Kiến trúc sư thiết kế nội thất — * Số lượng: 3 3. Kiến trúc […]

Posted in Tuyển Dụng