– Công trình : Nhà ở đô thị
– Chủ Đầu Tư: anh Tâm
– Địa chỉ : Hội An, Quảng Nam
– Quy mô: 3 tầng
– Diện tích khu đất: 279m2
– Tổng diện tích sàn: 632m2

—————————————————
XEM THÊM DỰ ÁN TẠI: https://bigfivedanang.com
—————————————————

Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

1

129304f6c8612b3f7270

2

3

4

5

6

74064a6386f465aa3ce5

7afbd59d190afa54a31b

c105bc6070f793a9cae6