Công trình: Nhà ở đô thị
Địa chỉ: Cẩm Lệ,Ðà Nẵng
Chủ Đầu Tư: V/c Anh Tròn
Diện tích khu đất: 300m2
Tổng Diện tích sàn: 615m2
Năm hoàn thành: 2021
Big Five thiết kế.

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💢 https://bigfivedanang.com/

z2526562906958 813e83f43926368f0884e1f4501aa9cf scaled z2526562975537 a0451d5e1b6b3dfe932491581378c57d scaled z2526562986213 39dba264688f78b287a1ddbfad787b6a scaled z2526562992291 a0e1cd394454371f79a5b17a391c1b80 scaled z2526562995449 96c9cae242a71af53e7126837cd2737d scaled z2573728383924 19abd260a7c2686bf06cb1f7b919ac55 scaled z2573728529271 994036ab29be16465786139ba18f54f8 scaled z2573728566418 31c0b3223fda6dc62177e308e83f5cbf z2573728588341 cf0bf3445b6433e8d1cb1513e8a84fe8 scaled z2573729055375 0412d07d4e31ca978aa64546c8564382 scaled z2573729823449 a41bed7f3562de469636345a0ee526ba scaled z2573728055132 045290b581cfefce2043739a49a7b5b5 z2573728225109 2ab0c016ad555f167633140517649171 z2573728240481 1947e86991c1e1c9ec10e50619532d46 z2573728255109 e6b379b98710a0755b9f8c91d2bd184a z2573728286768 89f72a84f4d7ccfb3c1db1247a561aca z2573728295609 8862a74adac4721c09e39323fde20871 z2573728308646 3c97b6b8d338a4d4bb6350fdf25334ab z2573728349783 6d94bee4ecde5154bbd88a8b6f0d7b8c z2573728382891 6cc7435824f8475047adb4f705aa4f24