– Công trình : Nhà Ở Đô Thị
– Chủ Đầu Tư: V/c Anh Hiếu
– Địa chỉ : Đà Nẵng
– Quy mô: 3 tầng
– Diện tích khu đất: 148m2
– Tổng diện tích sàn: 338 m2
—————————————————
XEM THÊM DỰ ÁN TẠI: https://bigfivedanang.com
—————————————————

Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💢 https://bigfivedanang.com/

01A

01B

21

22

2738420e4439a067f928

38ea19df1fe8fbb6a2f9

5

536ced5aeb6d0f33567c

5c3355065331b76fee20

640727352102c55c9c13

9bef03d805efe1b1b8fe

b7271d111b26ff78a637

caa4539255a5b1fbe8b4

KHACH-BEP-01

KHACH-BEP-03

KHACH-BEP-04

KHACH-BEP-05

MR-HIEU-PD1

MR-HIEU-PD2

P-NGU-MST-01

P-NGU-MST-02

P-NGU-MST-03

P-NGU-ONG-BA-01-A

P-NGU-ONG-BA-02

PHONG-KARAOKE-01

PHONG-KARAOKE-02

PHONG-NGU-CON-01

PHONG-NGU-CON-02

PHONG-NGU-CON-03

PHONG-THO

SAN-VUON-02

SHC-01

SHC-02

TTHE-SAN-VUON

WC-MST-01

WC-MST-02