► Công trình: Nhà ở dô thị
► Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
► Chủ Đầu Tư: Anh Thắng
► Diện tích khu đất: 100m2
► Diện tích sàn: 235m2
► Năm hoàn thành: 2022
► Thiết kế + thi công: Big Five Design
—————————————————
XEM THÊM DỰ ÁN TẠI: https://bigfivedanang.com
—————————————————

Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💢 https://bigfivedanang.com/
z3627498449941-353eff54490d7da21744d03fdd4c0d10

z3627498698315-3e2979cb209f12f7a0e530f7ae4dd475

z3627498888925-3809426f13e550d316c0bbe55aad1581

z3627498894081-f7c3f672b1cf839e7ff81a86055d6a63

z3627498894087-aec10a5e488f065a0b9682d4c6224312

z3627498894326-b5974aac71a0747a7b3cbabbe49d3eeb

z3627499013062-ac0336d5da1d2d1372a3bf643133952b

z3627499028454-46bf051cdf22cbd5b2af66a97080efad

z3627499088800-cba249c43f33b397f4cf3cfd98801cdf

z3627499143340-0c83cc474db866e9cfa3504ae0f717f3

z3627499279678-6cead36d73473c8bdb0d9c9b369348fc

z3627499364261-be4495610fbed42517f5cefeffc513ac

z3627499379893-c66745470cbcae86e73e65ac85af5b50

z3627499388508-5814e47d5b738985bbd4f5085b6f1522

z3627499398133-53a71a18413307fd238cddd338bc34a6

z3627499415766-4d4b9bc8247c70385d1677399451713d

z3627499435796-179d34068b9810cbc541b892202c9b54

z3627499469358-de95761a471a65d9cbc3c8366bc43406