– Công trình : Nhà Ở Đô Thị
– Chủ Đầu Tư: V/c Chú Sáu
– Địa chỉ : Quảng Bình
– Quy mô: 3 tầng
– Diện tích khu đất: 120m2
– Tổng diện tích sàn: 378m2

—————————————————
XEM THÊM DỰ ÁN TẠI: https://bigfivedanang.com
—————————————————

Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💢 https://bigfivedanang.com/

Enscape 2022 10 03 11 09 04 1 Enscape 2022 10 03 11 11 38 Enscape 2022 10 03 11 13 35 Enscape 2022 10 03 11 15 34 Enscape 2022 10 03 11 33 42 Enscape 2022 10 03 11 35 19