– Công trình : Nhà Ở Đô Thị
– Chủ Đầu Tư: V/c Cô Huệ
– Địa chỉ : Bình Dương
– Quy mô: 3 tầng
– Diện tích khu đất: 160m2
– Tổng diện tích sàn: 348 m2
—————————————————
XEM THÊM DỰ ÁN TẠI: https://bigfivedanang.com
—————————————————

Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng ???????????? ????????????????
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
???? ????????????????.????????.????????.????????
✉ ????????????????????????????????????????????????????@????????????????????.????????????
???? https://bigfivedanang.com/

Enscape-2022-08-29-08-46-00

Enscape-2022-08-29-12-28-58

Enscape-2022-08-29-14-35-44

Enscape-2022-08-31-09-33-11

Enscape-2022-08-31-09-52-44

Enscape-2022-09-07-11-07-14

Enscape-2022-09-07-11-10-30

Enscape-2022-09-07-11-13-10

Enscape-2022-09-07-11-14-50

Enscape-2022-09-07-11-21-06

Enscape-2022-09-07-11-23-12

Enscape-2022-09-07-11-27-41

Enscape-2022-09-07-11-29-14

Enscape-2022-09-07-11-32-11

Enscape-2022-09-07-11-33-37

Enscape-2022-10-08-11-31-13

Enscape-2022-10-08-11-34-45

Enscape-2022-10-08-11-37-11

Enscape-2022-10-08-11-39-34

Enscape-2022-10-08-11-40-37

Enscape-2022-10-08-11-43-08

m3

m4

m5

m6

PNCC01

PNCC02

PNCC03

PNCC04

st1

st2

vs201

vs202

vs204

vst3

vst3a

vst3b

vst3c