– Công trình : Nhà Ở Đô Thị
– Chủ Đầu Tư: V/c Anh Thái, Chị Ý
– Địa chỉ : Bình Dương.
– Quy mô: 3 tầng
– Diện tích khu đất: 330m2
– Tổng diện tích sàn: 470 m2

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💢 https://bigfivedanang.com/
55b256b862949fcac685 scaled 954b0e4a3a66c7389e77 scaled eba79fa0ab8c56d20f9d scaled 01 2 scaled 01 3 scaled 01 4 scaled 01 5 scaled 01 6 scaled 01 7 scaled 01 8 scaled 01 9 scaled 01 13 scaled 01 14 scaled 01 15 scaled 01 33 scaled 01 34 scaled 01 35 scaled 01 36 scaled 01 38 scaled 01 40 scaled 01 41 scaled 01 42 scaled 01 43 scaled 01 44 scaled 01 45 scaled 01 46 scaled 01 47 scaled