Dự án: Spa Hoàng Yến ( Cơ sở 2)
Địa chỉ: Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà, Đà Nẵng.
Chủ đầu tư: Nguyễn Trần Phương Khanh
Diện tích sàn: 800m2
Năm Hoàn Thành: 2021

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💢 https://bigfivedanang.com/

PC3 scaled PC6A PC5 scaled 4 1 PC2 scaled 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1