– Công trình : Văn phòng làm việc
– Chủ Đầu Tư: Cty BigDeal
– Địa chỉ : Đà Nẵng
– Năm hoàn thiện : 2017
– Tổng diện tích sàn: 147 m2

—————————————————
XEM THÊM DỰ ÁN TẠI: https://bigfivedanang.com
—————————————————

Công ty TNHH Kiến trúc & Xây dựng 𝐁𝐢𝐠 𝐅𝐢𝐯𝐞
⛪ Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Đà Nẵng.
⛪ VPLV: 39 Phan Văn Trị, Đà Nẵng.
📞 𝟎𝟗𝟒𝟑.𝟏𝟎.𝟏𝟑.𝟏𝟓
✉ 𝐛𝐢𝐠𝐟𝐢𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💢 https://bigfivedanang.com/

BIGDEAL-HT1

BIGDEAL-PC1

BIGDEAL-PC2

BIGDEAL-PC3-1

BIGDEAL-PC4

BIGDEAL-PC5

BIGDEAL-PGD1

BIGDEAL-PGD2